افزونه فروش مجوز نرم‌افزاری با EDD

افزونه فروش مجوزهای نرم‌افزاری با Easy Digital Downloads وردپرس

افزونه فروش مجوزهای نرم‌افزاری با EDD

مدیریت مجوزها/لایسنس‌ها

افزونه فروش مجوزهای نرم‌افزاری با EDD

مدیریت فاکتورها

افزونه فروش مجوزهای نرم‌افزاری با EDD

افزودن مجوز

افزونه فروش مجوزهای نرم‌افزاری با EDD