مجله آموزشی علم ورزش

مجله خبری و آموزشی علم ورزش elmevarzesh.com
وبسایت علم ورزش به انتشار مطالب درباره موضوعاتی مانند فیزیولوژی ورزش٬ رژیم های غذایی و تناسب اندام٬ ورزش و سلامت خانواده٬ طب ورزشی٬ آناتومی و فیزیولوژی انسان٬ آسیب ورزشی و حرکات اصلاحی٬ تربیت بدنی در مدارس٬ سایر حوزه های علوم ورزشی٬ حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی است.
در سایت می‌توانید مشاوره ورزشی داشته باشید یا آهنگ٬ ویدیو٬ نرم‌افزار٬ مقالات را دریافت کنید.

علم ورزش

علم ورزش