نظرسنجی ۲۰۱۶ وردپرس

اخبار ۰

هر سالِ وردپرس نظرسنجی برای کاربران سیستم مدیریت محتوای وردپرس قرار میدهد تا وضعیت این سیستم را در بین کاربران آن بررسی کند.

 

نظرسنجی 2016 وردپرس

 

شرکت در نظرسنجی وردپرس

شما هم می‌توانید با شرکت در WordPress 2016 Survey به تیم وردپرس کمک کنید.

ارسال دیدگاه